Sabtu, 30 Oktober 2010

DALEM PETAK JINGGA MEMBANGUN 3 PURA DI JIMBARAN

Prasasti Dalem Putih Jimbaran, Dalem Putih (Sri Batu Putih), Menurunkan Putra Dalem Petak Jingga, Membangun Pura Ulunswi, Pura Kahyangan Pangulun Setra, dan Pura Dukuh.

. . . riwawu mangkana sumawur Dalem Bedahulu, duh ah ah ih ih yan mangkana asanak pwa kita lawan ulun apan sira wijil sakeng watu sira wijil sakeng toya, sumawur sang Dalem Putih Jimbaran yan tuhu mangkana kadi wuwus ta dalan mangke sira mareng pakubwan nira, anuli ta sidra atuntunan tangan pepareng lumaris ta sira ngranjing ring pakubon, jumujug sira maring genahe soda rayunan nira tumuli sira sareng alungguh sama nadah, antyan ta pada suka nira kalih, ri wus sira nadah mojar pwa sira Dalem Bedahulu, duh sira yayi Putih Jimbaran pakaryan ta sira ring pakubon ring kene kakanta mangke amwit ring sira mantuka ring Bedahulu, agelis matinggal sira sang dalem, tanucapan sira ring awan, tucapa mangke sira Dalem Putih Jimbaran, garjita sira ring pakubon kunang stri nira meteng wus liwar ring wolu lakwaning prataya mijil pwa ikang rare jalu paripurna ingaranan sira Dalem Petak Jingga. . . .
. . . mwah wuwus ta sira Dalem Petak Jingga, apan sira kaping singgih dening wang Jimbaran sira angwangun paryangan setanan bhatara meru tumpang welas ingaranan ta ya Ulun Swi, hana pwa sentanan nira anglurah Tegeh Kori samawita ring Dalem Petak Jingga sira ta amangkui malinggih Bhatara ring Ulun Swi mwah ta Dalem Petak Jingga angwangun ta sira Kahyangan Pangulun Setra, hana ta Santana nira I Gusti Anglurah Celuk ring Tabanan sira ta sumawita ring Dalem Petak Jingga sira ta kinon nira mangku ring palungguh nira ring bhatara ring kahyangan pangulun setra, mwah ta sira Dalem Petak Jingga angwangun sentana Bhatara Meru Tumpang 3 saha paibon ingaranan pwa ya Pura Dukuh, hana ta ya Pasek Saking Samba kasiasih aninggali pradesa nia angungsi desa Jimbaran sumawita maring Dalem Petak Jingga sira ta kinon nira Mangku I palinggihan nira bhtara ring Pura Dukuh . . .
(Prasasti Dalem Putih Jimbaran).

Arti Bebas:

. . . kemudian berkata Dalem Bedahulu, duh ah ah ih ih jika begitu bersaudara kita berdua karena beliau lahir dari batu dan juga beliau lahir dari air, berkata Dalem Putih Jimbaran, tahu demikian seperti apa yang dikatakan lantas mengajak berjalan menuju ke pakubwan (pondok), saling berpegangan tangan, langsung menuju ke pondok beliau, menuju ketempat hidangan dan duduk bersama-sama menikmati hidangan, berbahagilah mereka berdua, sehabis menikmati hidangan berkata beliau Dalem Bedahulu, duh adikku Putih Jimbaran berkaryalah di pakubwan, sekarang kakak akan meninggalkanmu dan kembali ke Bedahulu, lantas berjalan beliau sang dalem menghilang dari bayangan, dikisahkan sekarang beliau Dalem Putih Jimbaran berbahagia sekali di pondok, apalagi istri beliau setelah lewat delapan bulan lahir seorang anak laki-laki yang sangat rupawan bernama Dalem Petak Jingga . . .
. . . . serta dikisahkan beliau Dalem Petak Jingga, karena beliau sangat dihormati oleh masyarakat Jimbaran beliau membangun tempat suci stana bhatara Meru tumpang 11 yang diberi nama Ulun Swi, adalah keturunan beliau Anglurah Tegeh Kori sepenanggungan terhadap Dalem Petak Jingga beliau memangku di tempat suci bhatara Ulun Swi, juga beliau Dalem Petak Jingga membangun Kahyangan Pangulun Setra, adalah keturunan beliau I Gusti Anglurah Celuk dari Tabanan beliau juga sepenanggungan kepada Dalem Petak Jingga , beliau ditugaskan memangku di tempat suci beliau Bhatara Kahyangan Pangulun Setra, dan juga beliau Dalem Petak Jingga membangun stana bhatara Meru tumpang 3 serta Paibon bernama Pura Dukuh, adalah Pasek dari Samba meninggalkan desanya dan mengungsi ke Jimbaran, beliau ditugaskan memangku tempat suci bhatara di Dukuh . . .
Pura Dukuh Awalnya Pura Paibon Dalem Putih dan Dalem Petak

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More