Selasa, 04 April 2023

Daftar Pustaka

 

Daftar Pustaka

Adri, Dra Ida Ayu Putu. 1979. Sedikit Tentang Cri Maharaja Cri Wijaya Mahadewi. Fakultas Sastra, Universitas Udayana Denpasar.

. 1990. Laporan Penelitian Nilai Gunung Kawi, Ditinjaudari Segi Arkeologi dan Pariwisata. Fakultas Sastra, Universitas Udayana, Denpasar.

Alit Pekandelan, Mangku, dkk. 2006. Leak Sari. Surabaya: Paramita.

. 2008. Kanda Pat Bhuta, Sakti seperti Siluman. Surabaya: Paramita.

Anom Sudira Pering, A.A. 2005. Mahagotra Arya Tri Sanak. Surabaya:

Paramita.

. 2005. Dalem Tarukan. Surabaya: Paramita.

Antasha, I Nyoman. Babad Arya Tegeh Kori. Singaraja: Toko Buku Indra Jaya.

Ardana, Prof. Drs., I Gusti Gede. 2000. Pura Kahyangan Tiga. Pemda. Tk. I Bali

Bandesa K. Tonjaya, I Nyoman Gde. Riwayat Empu Kuturan. Denpasar: Toko Buku Ria.

Bawa, I Made. 2009. (Skripsi) Filosofis Pementasan Tari Barong & Rangda, di Pura Sarin Bwana di Desa Adat Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.

Budhiartini, Pan Putu. 2000. Rangda & Barong Unsur Dualistik. Lampung Tengah.

Budiastra, Putu dkk. 1987. Laporan Pura Jeron Ratu di Desa Abang Songan, Kintamani. Museum Bali, Direktorat Permuseuman Ditjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan & Kebudayaan.

Darta, A. A. Gde, dkk. 1996. Babad Arya Tabanan & Ratu Tabanan. Denpasar: PT. Upada Sastra.

Djasa, I D. M. 1958. Prabhu Mayadanawa. Denpasar: Pustaka Kalimas.

Donder, I Ketut. 2004. Panca Dhatu, Atom, Atma & Dinamisme. Surabaya: Paramita.

. 2007. Kosmologi Hindu, Penciptaan, Pemeliharaan & Peleburan Serta Penciptaan Kembali Alam Semesta. Surabaya: Paramita.

Eisman, Fred, B. Jr. 1996. Bali Sekala & Niskala, Essay on Religion, Ritual, and Art. Periplus Editions, (HK) Ltd.

Ginarsa, I Ketut. 1994. Ekspedisi Gajah Mada Ke Bali. Denpasar: CV Kayu Mas.

. 1978. Prasasti Arya Karang Buncing. Balai Penelitian Bahasa Goris, R. 1986. Sekte-sekte di Bali. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Hari Wijaya, M. 2006. Islam Kejawen. Yogyakarta: Gelombang Pasang.

IHDN. Kumpulan Hasil Penelitian Sejarah Pura (Hanya untuk Mahasiswa IHD).


James Danandjaja 1985. Pantomim Suci Betara Berutuk dari Trunyan Bali. Penerbit: BP.

Kaler Adiwijaya, Nyoman. 1978. Laporan Survey Pura Puseh & Ulun Suwi, Desa Awan, Kintamani, Bangli.

Kantun, I Nyoman, SH. MM. dkk. Babad Sidakarya. Penerbit: Upada Sastra.

Kardji, I Wayan. Babad Bendesa. 2006. Penerbit: Bali Media Adikarsa.

Koentjaraninggrat, Prof. DR. 2004. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Manda, Nyoman. 1997. Sejarah Singkat dan Raja Purana Pura Besakih. Denpasar: Toko Buku Ria.

Mandala Wisata Samuan Tiga. 1981. Ceritera Ringkas Raja Sri Tapa Ulung. Bedahulu, Gianyar, Bali.

Nyoka. 1990. Sejarah Bali. Denpasar: Toko Buku Ria.

Oka Swadiana, Jro Mangku, dkk. 2006. Kesurupan, Membahas Tradisi Kerauhan di Bali. Denpasar: Majalah Hindu Raditya.

Oka Swadiana, Jro Mangku, dkk. 2007. Ngurek, Pengorbanan Diri Pemuja Sakti. Denpasar: Majalah Hindu Raditya.

___________ Pura Lempuyang. Desa Adat Gamongan, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Pandit Shastri, ND. 1963. Sejarah Bali Dwipa.

Para Sutama, Agung. Tattwa Lalintihan Sri Karang Buncing, Belahbatuh, Gianyar.

Rai Putra, Drs. I B. Babad Arya Kuta Waringin. Penerbit: Upada Sastra.

Rai Putra, Drs. I B. 1991. Babad Dalem. Denpasar: Upada Sastra.

Rai Wiryani, Dra. A.A. 1991. Laporan Penelitian Arca Catur Kaya di Pura Penataran Sasih. Desa Pejeng. Denpasar: Universitas Udayana.

Semadi Astra, I Gde. 1977. Jaman Pemerintahan Jaya Pangus. Lembaga Pengkajian, Universitas Udayana Denpasar.

Slamet Muljana, Prof. Dr. 2007. Tafsir Sejarah Nagara Kretagama. Yogyakarta: LKIS.

Slamet Muljana, Prof. Dr. 2005. Runtuhnya Hindu Jawa. Yogyakarta: LKIS.

Srijaya, Drs. I Wayan. 1990. Laporan Penelitian Kepurbakalaan di Pura Kebo Edan. Desa Pejeng, Gianyar. Universitas Udayana.

Soebandi, Ktut. Pura Kawitan/Padharman & Penyungsungan Jagat. Denpasar: Gunung Agung.

Soebandi, Jro Mangku Gde Ketut. 2004. Babad Pasek. Penerbit: Manikgeni.

Soekmono, R. 1956. Bali Purbakala. Djakarta: Penerbit dan Balai Buku Indonesia.

Soekmono, Drs. R. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1. Yogyakarta: Kanisius.

Suardika, Pasek. 2006. Bhisama Pasek Dalam Konteks Kekinian. Denpasar:

Bali-Aga.

Sudarsana, I Ketut, dkk. 2001. Pura Luhur Pucak Padang Dawa. Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Sudharsana, SH., I Gusti Bagus. 1967. Siapakah Yang Dimaksud Maya Danawa. Denpasar: Pustaka Bali Mas.

Sudibya, I Gde. 1997. Hindu Budaya Bali. Denpasar: BP.

Suhardana, Drs. K. M. Dasar-Dasar Kesulinggihan. Surabaya: Paramita.

. Babad Keloping. Denpasar: Pustaka Manik Geni.

. 2005. Babad Nyuhaya. Penerbit: Paramita.

. 2008. Nagara Kretagama & Pararaton Sejarah Perkembangan Majapahit. Surabaya: Paramita.

Sukadia, I Wayan. 2003. Asal Mula Kahyangan Pura Ulun Danu Batur.

Sukarto K. Atmojo, Drs. 1974. Ki Kebo Iwa. Lembaga Purbakala & Peninggalan Nasional, Gianyar, Bali.

Sumarsono, H. R. 2008. Babad Tanah Jawi. Jakarta: Narasi.

Suparta Ardhana, I B. 2002. Sejarah Perkembangan Agama Hindu di Indonesia. Surabaya: Paramita.

Surasmi, I Gusti Ayu. Jejak Tantrayana di Bali. Penerbit: Bali Media.

Tim Penyusun. 1986. Sejarah Bali. Pemda Tk. I Bali.

. 1986. Raja Purana Bali. Dikbud Propinsi Tk. I Bali.

. 1992. Upacara Madiksa. Pemda Tk. I Bali.

. 1994. Memahami Aliran Kepercayaan. Denpasar: BP.

. 1998. Pura Lempuyang Luhur. Dinas Kebudayaan Tk. I Bali.

. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Parad igma.

. 2003. Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu. Pemda TK I Bali.

Tim Penyusun. 2003. Arti & Fungsi Sarana Upakara. Pemda TK. I Bali.

Tim Penyusun. 2006. Pura Samuan Tiga. Bedulu, Gianyar, Pemda TK II Gianyar.

Tim Penyusun. 2006. Purana Pura Luhur Batukaru. Teks & Terjemahan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Tim Penyusun. 2007. Sejarah Pura Bukit Dharma Durga Kutri Gianyar

Tim Redaksi Bali Post. 2008. Mengenal Pura Sad Kahyangan & Kahyangan Jagat. Denpasar: PT Offset BP.

Titib, I Made. 1995. Ketuhanan Dalam Weda. Jakarta: PT. Penebar Swad aya.

Titib, DR. I Made. 2001. Teologi & Simbol-Simbol Dalam Agama Hindu. Surabaya: Paramita.

Warsika, Made. 1986. Kertagosa Selayang Pandang.

Wiana, Ketut & Raka Santri. 1993. Kasta Dalam Hindu, Kesalahpahaman Berabad-abad. Denpasar: BP.

Widana, I Gusti Ketut. Mengenal Budaya Bali. Penerbit: BP.

Widia, Drs., Wayan, dkk. 1978. Laporan Survey Peninggalan Kekunaan di Pura Tanggahan Peken, Susut Bangli. Museum Bali, Depdikbud Bali.

. 1978. Laporan Survey Benda-Benda Keramat di Desa Serai & Awan, Kintamani, Bangli. Museum Bali Departemen P & K Bali.

. 1979. Laporan Survey Pura Dalem Balingkang. Museum Bali, Departemen Pendidikan & Kebudayaan Bali.

. Laporan Survey Kepurbakalaan di Pura Bale Agung Kuum Desa Sukawana, Kintamani Bangli. Museum Bali, Departemen P & K Bali.

Yoga Segara, Nyoman, S.Ag. 2000. Mengenal Barong dan Rangda. Surabaya: Paramita.

Prasasti, Piagem, Purana, Prakempa, Pamancangah, dan Babad

Prasasti Bali (Prasasti Sukawana Icaka 804, Trunyan A Icaka 813, Trunyan B Icaka 833, Bangli Pura Kehen, Gobleg Pr. Desa Icaka 836, Prasasti Angsari, Srokodan Icaka 837 Raja Sri Ugrasena, Babahan icaka 839 Raja Sri Ugrasena, Sembiran Icaka 844 Raja Ugrasena, Serai Icaka 888 Raja Sri Ugrasena, Manikliu Icaka 877 Raja Sri Aji Tabanendra W, Manukaya Icaka 884 Raja Sri Chandrabaya, Kintamani A Icaka 889 Raja Sri Aji Tabanendra, Sembiran Icaka 897 Raja Sri Janasadhu W., Gobleg Icaka 905 Raja Sri Wijaya Mahadewi, Bebetin Icaka 911, Serai 915, Bwahan 916, Sading A 923, Batur Pr. Abang 933 Raja Sri Gunaprya dharmapatni + Sri Dharmmodayana, Sembiran A Icaka 938 Raja Sang Ajna dewi, Batuan Icaka 944 Raja Sri Marakata, Bwahan 947 Raja Sri Marakata) alih-aksara oleh DR Roelof Goris, Universitas Indonesia, NV Masa Baru, Bandung 1954

Prasasti-Prasasti Raja Anak Wungsu di Bali (Prasasti: Dawan A Icaka 975, Trunyan C Icaka 971, Trunyan A Isaka 971, Bebetin A II Icaka 972, Sukawana A II Icaka 972, Sangsit A=Blantih A Icaka 980, Dausa, Pura Bukit Indrakila A II Icaka 983, Batunya Icaka 977, Sawan B=blantih B Icaka 987, Sembiran A IV Icaka 987, Serai A III Icaka 989, Pengotan A II Icaka 991, Ubung A, Manikliu, Sukawati A, Pandak Badung Icaka 993, Klungkung A, B, C Icaka 994, Sawan A II Icaka 995, Srokadan B Icaka 999) alih-aksara oleh Ida Bagus Santosa.

Prasasti Dawan Caka 975, Prasasti Sangsit Caka 980, Prasasti Pandak Bandung Caka 993,dikeluarkan oleh Raja Anak Wungsu teks dan terjemahan oleh Ida Bagus Santosa.

Prasasti Raja Jaya Pangus (Empat Lembar Prasasti Raja Jaya Pangus) alihaksara dan terjemahan oleh Drs. Putu Budiastra, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen. Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. 1977.

Prasasti Bwahan, Kintamani Bangli. alih-aksara dan alih Bahasa oleh Drs. Putu Budiastra 1978. Museum Bali, Ditjen Kebudayaan Departemen P & K.

Prasasti Raja Sri Jaya Sakti (Prasasti: Tjampetan Icaka 1071, Manik Liu Icaka 1055, Bebandem, Landih A, Bwahan Icaka 1068, Prasasti Depa,

Prasasti Prasi Icaka 1070, Prasasti SadingB Icaka 1072, Prasasti Tampakgangsul, Prasasti Dausa, Prasasti Pemecutan, prasasti Sibang Kaja) alih-aksara dan terjamahan oleh Nyoman Poeger, Fakultas Sastra, Universitas Udayana, 1964.

Prasasti Bali (Himpunan) Koleksi R. Goris & Ketut Ginarsa (Prasasti: Pengotan Icaka 1010 Raja Sri Sakalindu, Prasasti Tejakula Icaka 1077 raja Raga Jaya, Prasasti Mantring Icaka 1099, Bwahan Icaka 1103, Penida Kaja Icaka 1103, Batur Pr Abang 1103, Sembiran 1103, Kediri 1103, Bwahan D 1103, Sukawana 1103, Selat A 1103, Pengotan A, C 1103, Batunya 1103, Landih 1103, Campaga 1103, Sukawati 1103, Bulian 1103, Peguyangan 1103, tebakau 1103, Jagaraga 1103, Sarin Bwana 1103, Serai B 1103, Tengkulak 1103, Tonja 1103, Dalung 1103, Pengotan D 1103, Mantring 1103, Malat Gede 1103, Raja Sri Jaya Pangus) alih-aksara oleh Machi Suhadi.

Prasasti Bali (Himpunan) Koleksi R. Goris & Ketut Ginarsa (Kintamani E Icaka 1122 Raja Aji Eka Jaya Lencana, Bangli Pr. Kehen Icaka 1126 Raja Sri Adi Kuti Ketana, Pengotan Icaka 1218, Soekawana Icaka 1222, Srokadan Icaka 1246 Raja Sri Taruna jaya, Tjempaga Icaka 1246 Raja Sri Maha Guru, Tumbu Icaka 1247 Raja Sri Maha Guru, Selumbung Icaka 1250 Raja Sri Wala Jaya Krtaninggrat, Gunung Penulisan 1254 Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Langgahan Icaka 1259 Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten) alih-aksara oleh Machi Suhadi.

Prasasti Bali (Himpunan) Koleksi R. Goris & Ketut Ginarsa (Prasasti Batur Pr. Abang Icaka 1306 Raja Sri Wijaya Rajasa, Wengker, Gobleg Pura Batur 1320, Pura Penataran Besakih 1366 & 1380, Besakih C Merajan Selonding) alih-aksara oleh Machi Suhadi.

Prasasti Pura Bale Agung, Kintamani, Bangli, Icaka 889 Raja Sri Haji Tabanendra Dharmadewa alih-aksara dan terjemahan oleh Putu Budiastra dkk. Museum Bali Direktorat Permuseuman Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1985.

Prasasti Banjar Celepik Icaka 994, Tojan Klungkung alih-aksara dan terjemahan oleh Drs. Putu Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K 1980.

Prasasti Serai A Icaka 888 Raja Sri Ugrasena alih-aksara dan terjemahan oleh Drs. Putu Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K 1978.

Prasasti Pandak Bandung Icaka 993 Raja Anak Wungsu alih-aksara dan terjemahan Oleh Drs. Putu Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K 1979.

Prasasti Srokadan Icaka 1246 Raja Bhatara Guru alih-aksara dan terjemahan oleh Drs. Putu Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K 1977.

Prasasti Pengotan Icaka 846 Raja Sri Ugrasena alih-aksara dan terjemahan oleh Drs. Putu Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K, 1978.

Prasasti Pura Tulukbyu, Batur Kintamani, Icaka 933 Raja Sri Dharmmodayana Warmadewa alih-aksara dan terjemahan oleh Drs. Putu budiastra, Museum Bali, Departemen P & K 1980.

Prasasti Pasek Gelgel Icaka 1749 Desa Tampekan, Banjar, Buleleng, alihaksara dan terjemahan oleh Drs. Putu Budiastra, dkk. Museum Bali, Departemen P & K 1979

Prasasti Mrajan Dadya Pasek Metra, Tembuku, Bangli alih-aksara dan terjemahan oleh Mangku Sukiya, dkk. Museum Bali, Departemen P & K 1978.

Prasasti Pura Panti Bunga, Desa Sari Luwih alih-aksara dan terjemahan oleh Drs. Putu Budiastra, dkk. Museum Bali, Departemen P & K 1977.

Prasasti Timpag, Kerambitan Tabanan alih-aksara dan terjemahan oleh Drs. Putu Budiastra, Museum Bali, Departemen P & K 1977.

Piagem Dukuh Gamongan, milik Ida Pedanda Gede Jelantik Sugata dari Griya Tegeh Budakeling Karangasem alih-aksara oleh Drs I Wayan Gede Bargawa.

Piagem Pasek Kubakal alih-aksara oleh Kantor Dokumentasi Budaya Bali 1997.

Prasasti Kalih Purana Sri Karang Buncing alih-aksara oleh Jro Mangku Nengah Swena Karang dan Jro Gede Karang Tangkid Suarshana, 2008.

Prasasti Pura Maospahit dalam Bahasa Indonesia oleh Anonim.

Purana Pura Puseh Gaduh, Blahbatuh, Gianyar alih-aksara dan diterjemahkan oleh Drs. I Wayan Gede Bargawa.

Purana Pura Pucak Manik, Purana Pura Trate Bang, Purana Pura Natar Bolong, Purana Pura Pucak Panggungan, Purana Watu Ringgit, Purana Pura Majapahit alih-aksara oleh I Ketut Sudarsana, Kapal, Badung.

Purana Pura Pucak Gagelang dan Pura Pucak Bukit Gede alih-aksara oleh I Ketut Sudarsana, Kapal, Badung.

Purana Pura Luhur Pucak Kembar dalam Bahasa Indonesia disalin oleh Ketut Sudarsana

Purana Bali Dwipa teks dan terjemahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tinkat I Bali 1986.

Purana Pura Luhur Batukaru, Penebel, Tabanan, teks dan terjemahan oleh Tim Penyusun Pemda Tk.I Bali.

Poerana Bali, Hikajat Sejarah Tanah Bali dalam Bahasa Indonesia oleh Anonim. Pamancangah Bali-Mula, Bali Yaga, Bali-Aga alih-aksara oleh W Turun Prakempa Desa Celuk disalin dalam audio visual.

Prasasti Dalem Putih Jimbaran alih-aksara oleh Anonim.

Prasasti Pasek Bendesa alih-aksaralontar 1998 oleh Kantor Dokumentasi Budaya Bali

Prasasti I Gusti Anom Pande Warih Arya Wang Bang Pinatih alih-aksara oleh W. Turun.

Prasasti Dadya Pajenengan alih-aksara lontar oleh Kantor Dokumentasi Budaya Bali.

Lontar Aji Murti Siwa Sasana Ning Bwana Rwa milik Desa Adat Gamongan,

Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Karangasem

Lontar Pidarta Ning Aran Ikang Gunung Angetaning Bali milik Desa Adat Gamongan, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Karangasem

Lontar Raja Purana Palugrahan Hyang Gnijaya milik Desa Adat Gamongan, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Karangasem

Lontar Pangeling-eling I Dukuh Gamongan milik Desa Adat Gamongan, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Karangasem

Lontar Pemunder Desa Adat Gamongan milik Desa Adat Gamongan, Tiyingtali, Abang, Karangasem

Lontar Sulayanggni, Desa Batu Gunung, Karangasem alih-aksara dan terjemahan oleh Putu Budiastra, dkk. 1989.

Lontar Tutur Gong Besi alih-aksara dan terjemahan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi Bali 2002.

Babad Karang Buncing alih-aksara lontar oleh Kantor Dokumentasi Budaya Bali 1995.

Babad Ki Tambyak alih-aksara dan terjemahan oleh Endaggalla.

Babad Dalem Batu Aji dalam bahasa Bali kekinian disalin oleh Anonim.

Babad Dalem Anom Pamayun alih-aksara lontar oleh Dinas Kebudayaan Prop. Bali.

Babad Dalem Batu Kuub dalam Bahasa Indonesia oleh Anonim 2000.

Babad Bhedaulu alih-aksara lontar oleh Dinas Kebudayaan Propinsi Bali 2001. Babad Pasek alih-aksara lontar oleh Kantor Dokumentasi Budaya Bali 1995.

Babad Barabatu, Prasasti Pura Dalem Maya, Blahbatuh disalin oleh I Wayan Turun.

Bancangan Pasek Gelgel alih-aksara lontar oleh Kantor Dokumentasi Budaya Bali 1997.

Usana Bali dan Usana Jawa teks dan terjemahan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali 1986.

1 komentar:

Terimakasih masbro ,, sampun puput edisi ke III materi Buku Kebo Iwa ,, Rahayu rahayu๐Ÿ™๐Ÿฝ๐Ÿ™๐Ÿฝ

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More