Sabtu, 23 Oktober 2010

Raja - raja Bali Kuno

 Raja-Raja Bali Kuno Yang Berkuasa Di Bali Sebelum Ekpansi Majapahit Tahun 1343

Prasasti adalah ketetapan resmi yang dikeluarkan oleh para raja Bali Kuno. Prasasti menjelaskan tentang aturan yang telah disepakati bersama. Teks prasasti jarang menjelaskan tentang asal usul keturunan para raja itu. Karena tidak dijumpai secara pasti nama keturunannya, juga secara parsial terputus tahun prasasti yang dikeluarkan dari raja satu ke raja yang lain, maka menimbulkan berbagai macam penafsiran tentang kisah peristiwa apa yang telah terjadi dalam kehidupan mereka terdahulu. Adakah hubungan kekerabatan antara raja satu dengan raja sebelumnya, berapa lama mereka berkuasa, tahun berapa mereka meninggal dan dimana dicandikan? Adakah terjadi pengambilalihan kekuasaan secara paksa dari kerabat dekat raja maupun dari orang luar?

Sejarah pemerintahan raja-raja Bali Kuno, tidak ditemukan peralihan kekuasaan dengan cara paksa, dalam arti jika sang raja meninggal, tapuk pemerintahan akan digantikan oleh istri dan atau anaknya. Apabila sang anak masih kecil, belum cukup umur untuk berkuasa, maka akan digantikan oleh sang paman atau kerabat dekat raja yang lain. Apabila ‘buntu’ tak ada yang mau menggantikan, maka akan dipakai metode yang lain, melaui jalan ‘niskala’, dengan jalan minta petunjuk “nedunang ida bhatara” Hal seperti ini terlihat dalam teks Purana Pura Puseh Gaduh, Blahbatuh, dimana Sri Pasung Gerigis, seorang nyuklabrahmacari (tidak kawin seumur hidup), untuk mencari penggantinya sebagai orang suci di Pura Lempuyang, Gamongan, Karangasem.

Setelah terkumpul salinan naskah-naskah kuna itu, lalu kita telisik, prasasti satu dengan yang lain dirunut menurut angka tahun dan nama raja yang mengeluarkan prasasti itu. Kadang-kadang terlihat nama samar, dengan perkataan lain, beda nama tetapi orangnya satu, misalnya, antara Raja Sri Jayasakti, Sri Gnijaya Sakti, Sri Gnijaya dan Sri Ragajaya. Masa pemerintahan ke empat nama raja ini, menurut tahun Prasasti dan Purana, yang dikeluarkan berkisar tahun 1119–1177 Masehi. Dalam prasasti nama Sri Gnijaya Sakti dan Sri Gnijaya tidak muncul, jadi tidak ada prasasti yang dikeluarkan, sebagaimana umumnya raja raja yang lain. Begitu pula dengan raja Sri Ragajaya, hanya mengeluarkan satu prasasti yang disebut Prasasti Tejakula, tahun Isaka 1077/1155 Masehi. Sedangkan Raja Sri Jayasakti mengeluarkan prasasti terakhir pada tahun Isaka 1072/1150 Masehi, yang disebut Prasasti Sading Kapal. (Poeger, 1964:105). Tetapi dalam naskah Purana Bali Dwipa, Piagem Dukuh Gamongan, Prasasti Pura Puseh, Sading, Kapal, Purana Pura Batu Karu, Purana Pura Pucak Bukit Gede, dan beberapa naskah lainnya, akan terlihat jelas kisah kehidupan para raja Bali Kuna itu.

Teks Piagem Dukuh Gamongan dan Prasasti Pura Puseh Sading, Kapal, nama raja Sri Jayasakti identik dengan Sri Gnijaya Sakti, begitu juga putranya diberi nama sama dengan ayah kandung Sri Gnijaya juga (tanpa ident sakti di belakang namanya). Sedangkan nama Sri Ragajaya tidak muncul dalam purana manapun, Dalam kamus Jawa Kuna (Zoetmulder, 1994:899), kata raga artinya warna merah, Warna merah identik dengan warna Api atau Gni. Dari analisis ini raja Sri Ragajaya adalah nama lain dari Sri Gnijaya, raja ini banyak menjadi titik awal dalam penulisan piagem, purana, babad, prakempa, pamancangah lainnya yang ada di Bali masa kini.

Demikian pula setelah Raja Sri Aji Hungsu berkuasa muncul nama Sri Walaprabhu yang menggantikannya. Raja Walaprabhu mengeluarkan tiga prasasti yang disebut prasasti Babahan, Klandis, Babi A, menjadi raja Bali tahun 1079–1088 Masehi (Semadi Astra, 1977:21).
Dalam purana, raja Sri Walaprabhu tidak muncul nama itu, yang muncul menggantikan Sri Aji Hungsu adalah Sri Sakalindu Kirana, anak dari Sri Aji Hungsu yang beribu bangsawan. Hanya satu prasasti yang dikeluarkan raja Sri Sakalindu Kirana yang disebut prasasti Pengotan, Isaka 1010/1088 Masehi. Padahal dalam Purana Bali Dwipa, Purana Pura Pucak Bukit Gede, raja Sri Sakalindu Kirana berkuasa selama 20 tahun dan digantikan oleh adiknya Sri Suradipa yang berkuasa selama 15 tahun.

Dengan demikian Walaprabhu diperkirakan seorang janda yang menjadi raja, kemungkinan setelah Sri Aji Hungsu meninggal, kemudian tapuk pemerintahan diganti oleh sang permaisuri yang seorang janda, maka disebut Waluprabu. Atau analisis lain, dalam Kamus Jawa Kuna, kata walaprabhu berasal dari bahasa sanskerta, dari urat kata wala dan prabhu, Wala artinya muda, kekanakan, tidak tumbuh atau belum berkembang penuh, muncul baru, tolol, junior. Prabhu artinya raja, Jadi walaprabhu artinya raja muda, raja junior. Dengan demikian setelah Sri Aji Hungsu meninggal tapuk pemerintahan digantikan oleh permaisuri bersama putri mahkota yang masih kecil, bersama-sama menjadi penguasa Bali pada era itu.

Tetapi kebalikkan dari purana ini yaitu dalam prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Aji Hungsu selalu menyebutkan, paduka haji anak wungsu kalih bhatari lumah ing burwan, bhatara lumah ing banu wka, artinya, raja Sri Aji Hungsu setiap mengeluarkan prasasti selalu mencantumkan almarhumah ibunya yang dicandikan di Buruwan, dan almarhumah ayah yang dicandikan di Banyu Wka. Sedangkan dalam purana tidak muncul nama Sri Aji Hungsu mengatasnamakan almarhum kedua orangtuanya yang dikebumikan di Bhurwan dan Banu Wka. Yang dicandikan di Buruwan adalah Ibunda Sri Mahendradatta dan di Banu Wka (Gunung Kawi) dicandikan ayahnda yaitu Sri Udayana.

Demikian pula dengan nama raja Sri Ajnadewi yang berkuasa setelah Sri Udayana. Hanya satu prasasti dikeluarkan oleh raja Sri Ajnadewi yang disebut prasasti Sembiran, tahun Isaka 938/1016 Masehi. Pertanyaannya siapakah Sri Ajnadewi? Di dalam Purana Bali Dwipa, Sri Udayana meninggal dunia Isaka 940/1018 Masehi, dicandikan di Banu Wka. Sri Ajnadewi tidak muncul dalam purana mana pun. Begitu pula dalam teks Purana Bali Dwipa, tertulis Sri Marakata berkuasa bersama-sama ibunya sebagai penguasa Bali pada era itu.

Sedangkan dalam prasasti yang dikeluarkan tidak kelihatan bahwa raja Sri Marakata berkuasa bersama ibunya. Kalau boleh diartikan secara bebas, Sang Ajnadewi artinya seorang dewi yang mahir dalam bidang ilmu waskita. Dalam dongeng serat calonarang yang ada di Bali, permaisuri Sri Udayana yang bernama Sri Mahendratta Gunaprya Dharmapatni sering dihubungkan ahli dalam ilmu mistis. Raja ini dimakamkan di Buruwan, dikuburanya terlukis arca Durga Mahisasura Wardhini. Arca ini menguatkan dugaan orang bahwa Mahendradatta sebagai penganut ajaran-ajaran ilmu gaib dan Dewi Durgalah yang menganugrahinya kesaktian. Jadi Sri Ajnadewi nama lain dari Sri Mahendratta Gunapriya Dharmapatni.

Begitu pula dengan nama Sri Taruna Jaya identik dengan Sri Jayasunu. Catatan prasasti tembaga di Banjar Srokodan, Perbekel Abuan, Susut, Bangli, dialih aksara dan diterjemahkan oleh Putu Budiastra, disebut prasasti Srokodan (Bhatara Guru), satu-satunya prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Taruna Jaya, tahun Isaka 1246/1324 Masehi untuk desa Hyang Putih dan sekitarnya.

Tetapi dalam Piagem Dukuh Gamongan, Sri Dewa Lencana menurunkan putra Sri Taruna Jaya. Tidak muncul Sri Taruna Jaya menurunkan putra buncing (kembar laki perempuan) Sri Masula dan Sri Masuli (Prabhu buncing). Dalam Purana Bali Dwipa muncul Sri Jayasunu mempunyai putra buncing bernama Sri Masula dan Sri Masuli menjadi raja Bali tahun 1324 Masehi. Sri Jayasunu satupun tidak mengeluarkan prasasti sebagai mana raja yang lain. Sedangkan dalam salinan lontar Aji Murti Siwasasana ning Bwana Rwa, milik Desa Pakraman Gamongan, muncul nama Sri Jayasunu yang mengeluarkan pedoman itu disaat rapat besar di Majapahit. Dan beberapa purana lain muncul nama Sri Jayasunu yang menjadi pedoman awal dalam penulisan.

Salinan lontar Aji Murti Siwa Sasana dan Purana Bali Dwipa tersebut diatas tidak secara tegas tahun berapa naskah itu ditulis, siapa yang dimaksud dengan Sri Jayasunu? Siapakah orang tua Sri Jayasunu? Kamus Jawa Kuna, oleh P.J. Zoetmulder (1994:1147), sunu artinya putra, anak, keturunan. Jadi Sri Jayasunu artinya raja keturunan Jaya. Tidak terdapatnya prasasti-prasasti Bali yang dikeluarkan oleh raja Sri Jayasunu, membuat kekaburan perjalanan sejarah keturunan raja-raja Bali Kuno. Yang dimaksud keturunan Jayasunu (turunan jaya) disini adalah turunan dari Sri Jayasakti nama lain Sri Gnijaya Sakti yang menjadi raja Bali pada tahun Isaka 1041/1119 Masehi, yang menurunkan 5 putra. Putra ke dua dari Sri Jaya Sakti bernama Sri Maha Sidhimantradewa, menurunkan putra bernama Sri Dewa Lencana, menurunkan putra Sri Taruna Jaya. Dengan demikian Sri Taruna Jaya adalah turunan Jaya juga, tiga generasi setelah Sri Jaya Sakti. Dari analisis ini Sri Jayasunu adalah turunan Jaya versi purana, identik dengan Sri Taruna Jaya turunan Jaya versi Prasasti Srokodan dan Piagem Dukuh Gamongan. Demikian juga dengan putra dari Sri Jayasunu yaitu Sri Masula-Sri Masuli, dalam prasasti satu pun tidak ada disebutkan atas nama Sri Masula-Sri Masuli, dalam purana Bali Dwipa setelah menjadi raja beliau disebut Bhatara Mahaguru Dharma Hutungga Warmmadewa.

Demikian juga dengan Sri Kbo Iwa dan Sri Karang Buncing. Dalam mitologi yang dikenal masyarakat Bali hingga kini, Kebo Iwa adalah seorang patih sakti pada masa akhir Bali Kuno. Ia digambarkan seorang lelaki bertubuh besar, tinggi, gagah perkasa serta sakti. Kebo Iwa disebut-sebut bertempat tinggal di Blahbatuh, sebelah baratdaya kota Gianyar. Selain sebagai patih sakti, Kebo Iwa dikenal juga sebagai seorang arsitek (undagi). Banyak bangunan-bangunan kuno sebagai hasil karyanya. Tetapi dalam prasasti yang dikeluarkan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, satu pun tidak muncul nama Kebo Iwa sebagai mahapatih kerajaan Badhahulu dan kisah kehidupannya.

Secara administratif, dalam Prasasti Langgahan, Isaka 1259/1337 Masehi, yang dikeluarkan oleh Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, terdapat beberapa senapati (mahapatih) kerajaan yang menyaksikan dikeluarkannya prasasti dikala itu, antara lain, senapati kuturan makakasir mabasa sinom (sang mahapatih di wilayah kuturan bernama makakasir mabasa sinom), sang senapati sarbwa makakasir candri lengis, sang senapati wrasanten makakasir jagatrang, sang senapati dinganga makakasir gagak lpas, dan beberapa senapati lainnya.

Kebo Iwa hanyalah sebagai penjaga pos keamanan untuk daerah Batahanar dan Blahbatuh, Ki Tambyak penjaga pos keamanan di Jimbaran, Ki Bwahan di Batur, Si Tunjung Tutur di Tenganan, Ki Pasung Grigis di Tengkulak, serta para ksatria lainnya yang menyebar di jagat Bali. Sedangkan dalam purana, prakempa, babad, pamancangah, lainnya Kbo Iwa adalah mahapatih kerajaan Badhahulu. Sedangkan dalam Purana Pura Luhur Pucak Padang Dawa, Kebo Iwa diberi sebutan bhatara amurbeng rat, dewa gede kebo iwa, bhatara gede sakti, bhatara guru, dan sebagainya.

Demikian juga dengan Sri Karang Buncing, karena nyineb wangsa (menutup asal usul), sehingga dalam kehidupan sosial di masyarakat ada menyebut, arya karang buncing, gusti karang buncing, prabali karang buncing, pasek karang buncing, sri arya karang buncing, karang gaduh, bendesa karang buncing, arya kedi dan soroh karang, lainnya.

Sekilas dapat disimpulkan, bila penulisan awal sejarah Bali hanya bersumber dari prasasti prasasti yang dikeluarkan oleh raja yang bersangkutan, akan terlihat mereka berkuasa sangat pendek, ini terlihat berdasarkan awal dan akhir tahun prasasti yang dikeluarkan. Dalam prasasti tidak tertulis hubungan kekerabatan raja satu dengan raja yang lainnya, dan tidak kelihatan kisah kehidupan mereka. Sedangkan dalam purana kadang-kadang mereka berkuasa melebihi dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan, serta asal asul dan kisah peristiwa yang terjadi kepadanya sangat jelas. Sedangkan apabila hanya purana, piagem, babad, prakempa, pemancangah yang dipakai pedoman dalam penulisan awal sejarah Bali tanpa didukung data sejarah yang dikeluarkan pada zaman orangnya sendiri maka teks itu akan mengambang dalam arti masih diragukan kebenarannya. Hanya orang-orang penting yang berkuasa pada zamannya akan tercatat dalam buku sejarah Bali.

Sri Kbo Iwa dan Sri Karang Buncing banyak mempunyai nama samar, tergantung masyarakat hendak menggambarkan beliau itu dari sisi yang mana, apakah kisah kehidupannya mau dimitoskan, dilecehkan, dipolitisir, dibudayakan, disucikan, atau dihilangkan dan sebagainya, tentunya akan berdampak mendoktrin pikiran generasi selanjutnya tentang perjalanan sejarah Bali.

Runutan nama raja yang berkuasa di Bali, bersumber dari Prasasti, Purana, Piagem, Babad, Prakempa dan Pamancangah lainnya, berikut:
1)      Sri Kesari Warmmadewa (isaka 804-835)
2)      Sri Ugrasena (isaka 837-858).
3)      Sri Haji Tabanendra Warmmadewa (877-889).
4)      Sri Jaya Singa Warmmadewa (isaka 892).
5)      Sri Janasadhu Warmmadewa (isaka 897).
6)      Sri Maharaja Cri Wijaya Mahadewi (isaka 905).
7)      Sri Dharmodayana + Mahendradata (isaka 911-933).
8)      Sri Sang Ajnadewi (isaka 938).
9)      Sri Wardana Marakata (isaka 944-948).
10)  Sri Haji Hungsu (isaka 971-999).
11)  Sri Walaprabu (isaka 1001-1010).
12)  Sri Sakalindu Kirana (isaka 1010-1023).
13)  Sri Suradhipa (isaka 1037-1041).
14)  Sri Jayasakti (isaka 1055-1072).
15)  Sri Gnijaya (isaka 1072-1077).
16)  Sri Ragajaya (isaka 1077-1099).
17)  Sri Maharaja Haji Jayapangus (isaka 1099-1103).
18)  Sri Hekajaya Lancana (isaka 1103-1122).
19)  Sri Adi Kuti Ketana (isaka 1122-1126).
20)  Sri Adi Dewa Lancana (isaka 1126-).
21)  Sri Indra Cakru (isaka 1172).
22)  Pasukan Kertanegara (1206-1214).
23)  Rajapatih Sri Jaya Katong (isaka 1214-1218).
24)  Sri Taruna Jaya (isaka 1226).
25)  Sri Masula-Masuli (isaka1246-1250).
26)  Sri Astasura Ratna Bumi Banten (isaka 1259-1265).
27)  Expansi Majapahit (isaka 1265/1343 M).
28)  Kyayi Agung Pasek Gelgel (isaka 1265-1272).
29)  Dalem Samprangan (isaka 1272).
30)  Dalem Gelgel/Sri Kresna Kepakisan (isaka1302).
31)  Dalem Waturenggong (isaka 1382).

17 komentar:

yoi Guru ,, sama copas dan di copas ,,,xixixi

Om Swastyastu.
ijin copas
Suksma.

Om Swastyastu, semeton sane jagi mengcopas durusan klik Pasemetonan Sri Karang Buncing Kuta- Jimbaran, dalam catatan. Ring web niki meweh copas harus ijin dari pemilik dapur Mank adie ,,, tolong dagingin malih hidangan niki, anggen ttyang gagamelan ring kulawarga ,, suksam

Om Suastiastu semeton sareng sami,
Artikel ini sangat bagus dan mengulas dari sisi sejarah, raja2 bali kuna, saya sangat suka mempelajari dan membaca sejarah bali kuna, untuk itu kalo boleh tyang sarankan untuk lebih mudah dalam penyajian perlu ditambahkan hal-hal sebagai berikut:
1. setiap nama raja yang berkuasa langsung diisi sub judul dengan tahun berkuasanya, kemudian baru diuraikan apa2 saja prasasti dan isinya yang ada didalamnya
2.perlu bagian ulasan yang lain tentang pura yang dimunculkan dalam prasasti, sehingga lebih bisa ditelusuri sejak kapan pura itu sudah dibangun dan apa saja isi prasasti yang ada di pura (berdasarkan prasasti yang dikeluarkan oleh raja2 tersebut) hal ini juga banyak warga/ semeton tidak tau kapan puranya di bangun dan apa isi prasasti yang disungsung
cuma itu sekedar usul dari saya, semoga web ini berkembang dan semakin banyak orang bali khususnya yang baca sehingga tau asal usulnya...... rahayu

suksma pak Nengah antuk sarannya, tulisan diatas hanya draf saja sebelum dijadikan buku ,, ada beberapa yg belom masuk didalamnya, hasil final ada di kolom "Buku" atas ,, maunya sih dilengkapi nama istri raja dan isi prasasti dll ,, tapi editor katanya tak ada relevansinya ,, ttyg nak wawu melajah menulis mudah2an yg akan datang lebih lengkap lagi ,,, rahayu

pagi, disini anda meminorkan bahkan tidak menyakini adanya pasek sebagai suatu soroh nah kenapa masih memasukakan Kyayi Agung Pasek Gelgel (isaka 1265-1272).pada nomer 28 sebagai raja di bali, apa maksud anda ?

Pasek itu bukan nama orang ,, pasek artinya paek = parekaan = masyarakat .. ada dua faksi yaitu pasek yg masih loyal dgn kerajaan bali mula dan pasek yg loyal dgn kerajaan gelgel ,,, ada dua data yg datang ke jawa menghadap untuk meminta pemimpin di bali pasca masuknya arya majapahit ,, yaitu Dukuh Sagening dan Kiayi agung pasek gelgel ,, yg mana anda mau pakai ?? Kawitan harus nama orang/ leluhur bukan nama klompok tugas, ,, pande pasek, bendesa, dukuh , kubayan, juru bahu senapati dll ,, adalah nama klompok tugas ,, pande siapa saja boleh melakukan pekerjaan memande ,, bendesa siapa saja boleh jadi bendesa dll ,, (Made Bawa)

Runutan nama raja yang berkuasa di Bali, bersumber dari Prasasti, Purana, Piagem, Babad, Prakempa dan Pamancangah lainnya, berikut:
1) Sri Kesari Warmmadewa (isaka 804-835)
2) Sri Ugrasena (isaka 837-858).
3) Sri Haji Tabanendra Warmmadewa (877-889).
4) Sri Jaya Singa Warmmadewa (isaka 892).
5) Sri Janasadhu Warmmadewa (isaka 897).
6) Sri Maharaja Cri Wijaya Mahadewi (isaka 905).
7) Sri Dharmodayana + Mahendradata (isaka 911-933).
8) Sri Sang Ajnadewi (isaka 938).
9) Sri Wardana Marakata (isaka 944-948).
10) Sri Haji Hungsu (isaka 971-999).
11) Sri Walaprabu (isaka 1001-1010).
12) Sri Sakalindu Kirana (isaka 1010-1023).
13) Sri Suradhipa (isaka 1037-1041).
14) Sri Jayasakti (isaka 1055-1072).
15) Sri Gnijaya (isaka 1072-1077).
16) Sri Ragajaya (isaka 1077-1099).
17) Sri Maharaja Haji Jayapangus (isaka 1099-1103).
18) Sri Hekajaya Lancana (isaka 1103-1122).
19) Sri Adi Kuti Ketana (isaka 1122-1126).
20) Sri Adi Dewa Lancana (isaka 1126-).
21) Sri Indra Cakru (isaka 1172).
22) Pasukan Kertanegara (1206-1214).
23) Rajapatih Sri Jaya Katong (isaka 1214-1218).
24) Sri Taruna Jaya (isaka 1226).
25) Sri Masula-Masuli (isaka1246-1250).
26) Sri Astasura Ratna Bumi Banten (isaka 1259-1265).
27) Expansi Majapahit (isaka 1265/1343 M).
28) Kyayi Agung Pasek Gelgel (isaka 1265-1272).
29) Dalem Samprangan (isaka 1272).
30) Dalem Gelgel/Sri Kresna Kepakisan (isaka1302).
31) Dalem Waturenggong (isaka 1382).

ini jawaban anda nyaplir, yg saya tanyakan tentang penjelasan anda tentang pasek bukan nama orang / soroh /leluhur , di nomer 28 tersebut anda menyebutkan sebagai raja,,,,,,,, penjelasannya apa?????

ini kan anda yang menulis, sebagai narasumber yang baik dan yakin akan data dimiliki jangan lah melukai perasaan dan keyakinan kami, anda terlau PD... sekarang tolong dijelaskan kenapa anda memasukkan nama pasek di nomer 28??? sebagai raja . gamungkinkan raja itu kelompok....

itu kan babad ,,, yg sy jawab ada dua versi yg wkil bali pergi ke jawa salah satunya Dukuh Sagening dan kiayi agung Pasek gelgel ,, PASEK artinya Paek, Parekan orang biasa yg mewakili bali untuk pergi ke jawa , ,, tetapi sujatinya tidak ada bali diserang oleh para arya majapahit membaw ribuan pasukan ,, jika majapahit menyerang bali scr besar2an dgn ribuan pasukan dan bali kalah lalu sisa tentara majapahit yg masih hidup dan menetap di bali masuk soroh / klen apa mereka sekarang ini dan dimana kawitannya ??? Bila terjadi pertempuran bali majapahit tentu ada yg tewas ,, pertanyaanya dimanakah kuburn massalnya atau monumen sbg lambang untuk mengenang jasa2 mereka ?? yg selama ini hanya para arya yg tertulis jelas sedangkan prajurit mereka tak ada yg tahu ,,, pasek = paek = parek = masyarakat umum
nama kawitan harus nama orang mas brow ,, bukan nama jabatan seperti bendesa, kubayan, pande, juru alas dll ,, (made bawa)

penyerangan Bali oleh Majapahit BUKAN melalui pertempuran secara besar-besaran, dari kekuasaan Dalem Sagening sampai Dalem Baturenggong masyarakat Bali masih waspada dan menungu komando dari Ki Pasung Giri yang menjadi andalan Bali setelah wafatnya Kebo Iwa di Jawa. Para Arya Majapahit mempunyai upaya mempengaruhi rakyat Bali dengan mendekati Ki Pasung Giri dan berhasil, terjadi kesepakatan untuk mengangkat adiknya yang kedua bernama Sri Giri Ularan (Gusti Ularan) menjadi mahapatih Agung di kerajaan Dalem Baturenggong. Pengangkatan putra Sri Rigis dari Desa Gamongan ini untuk meredam kemarahan masyarakat Bali, paska transisi pemerintahan Bali ke Jawa.

Para Arya Majapahit melakukan pendekatan kepada tetua lokal Bali melalui utusan yang telah direkrut untuk disampaikan ke desa-desa yang disebut Pasek yang artinya paek, parek (orang biasa) yaitu masyarakat Bali yang dekat dengan penguasa, dalam Buku Custodians of the Sacred Mountains (Thomas Reuter, 2005 : 268) penyunting Drs. I Nyoman Dharma Putra disebutkan Pasek ada dua faksi yaitu Pasek yang loyal terhadap Kerajaan Gelgel dan Pasek yang loyal dengan Bali Mula. Pasek yang masih loyal dengan Bali Mula yang berpusat di Blahbatuh (Pura Gaduh). Pemujaan Kawitan semestinya nama leluhur (nama orang) yang pernah hidup pada zamannya dan mempunyai jasa untuk dikenang masa kini. Bendesa, Penyarikan, Kubayan, Pande, Dukuh, Juru Alas, Senapati dan lainnya adalah nama kelompok pekerjaan/ tugas yang diemban, bukan nama orang (kawitan).

Dengan pengangkatan tetua lokal menjadikan mereka sebagai penguasa di wilayah masing-masing, diangkat sebagai bendesa untuk desanya masing-masing, Kemudian wilayah Jimbaran setelah wafatnya Ki Tambyak seperti yang tertulis dalam Piagem Dukuh Gamongan halaman 17b -18a, diceritakan treh Sri Karang Buncing, di zaman pemerintahan Sri Kresna Kepakisan Baturenggong, menganugrahkan kepada Bandesa Karang Buncing Kuta, sebagai pucuk pimpinan mewilayahi sampai di Jimbaran, serta Bandesa Silabumi, Bandesa Seraya, Bandesa Sege, Bandesa Garbawana, Bandesa Ujung, Bandesa Tumbu, Bandesa Bugbug, Bandesa Asak, Bandesa Timrah, Bandesa Prasi, Bandesa Subagan, juga Bandesa Sibetan, memang keturunan Karang Buncing, merupakan wakil dari Kerajaan Batahanar (Badhahulu).
Kesepakatan yang telah dibangun oleh Dalem Baturenggong terhadap kerajaan Batahanar dengan mengangkat treh Karang Buncing sebagai Bendesa Kuta yang mewilayahi sampai di Jimbaran. Pengangkatan tetua lokal Bali untuk meredam gejolak ketidakpastian tetang Kebo Iwa di Jawa, yang sebelumnya rakyat Bali mengetahui Kebo Iwa mendapat undangan oleh Gajah Mada untuk dijodohkan dengan putri Majapahit. Rakyat Bali pun masih menunggu dan menunggu kepastian yang terjadi padanya. Entah apa jawaban para Arya bila rakyat Bali menanyakan tentang Kebo Iwa pergi ke Jawa. Dengan ditunjuknya tetua lokal sudah tentu masyarakat manut-manut dengan orang yang di tuakan karena ngekoh jak nak odah.
Peralihan kekuasaan dengan mendekati tetua lokal, pelan tapi pasti seluruh rakyat Bali pun dapat dikuasai, walaupun dengan waktu yang lama, puncaknya pada zaman Dalem Baturenggong, seluruh penyatuan sipirit penguasa Bali dan Jawa berpusat di Pura Besakih. (debawa)

nanti edisi ke 3 akan kami hapus kiayi pasek gelgel diganti menjadi dukuh sgening sesuai dalam babad dalem sagening

dukuh itu nama orang ya?

Poskan Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More